« 2 of 5 »

 

TINGNAN: Nagbigay ang Kagawaran ng Pagsasaka sa CALABARZON, sa pamamagitan ng Regional Artificial Insemination (AI) Coordinator at Batangas Agricultural Program Coordinating Officer na si G. Fidel L. Libao, ng 50 cuplets ng semilya ng baka at 50 cuplets ng semilya ng kalabaw sa Tanggapan ng Pambayang Agrikultor ng Mulanay, Quezon noong ika-17 ng Pebrero, 2021.

Ang AI, o di-likas na pagpapalahi ng mga alagang hayop gaya ng baka, kalabaw, baboy, at kambing, ay isa sa mga proyekto na pinaiigting ng Kagawaran at naglalayong mapataas ang antas at kalidad ng pagpapalahi at paghahayupan sa CALABARZON. Bukod dito, layunin ng nasabing proyekto na palakasin ang mga alagang hayop laban sa mga sakit at mapababa ang gastos ng mga magsasaka sa pagpapalahi.

Maliban sa semilya, nagbigay din ang Kagawaran ng tig-apat na bote ng dewormer, anti-biotics, at wound spray; isang kahon ng long glove; at 50 piraso ng AI straw. Pinuno rin ng Kagawaran ang liquid nitrogen tank ng mga taga-Mulanay.

Labis ang pasasalamat ng Pambayang Agrikultor na si Bb. Gracielle Revilla sa handog na ito ng Kagawaran. “Malaking tulong po ang mga ito sa pag-upgrade ng lahi ng aming mga baka at kalabaw; at pag-iwas sa pagkalat ng mga sakit. Kasabay po nito ay mapapataas din ang market value ng aming mga alaga at makakatipid kami sa gastusin,” pahayag ni Bb. Revilla.

Ang mga semilyang ito ay naipamigay sa pakikipagtulungan sa Bureau of Animal Industry at sa Philippine Carabao Center–Los Baños.

[Mga Larawan mula kay MA Gracielle Revilla at Bb. Den Morada ng APCO-Batangas]