brown planthopper

Brown Planthopper (BPH)

  Ang brown planthopper (BPH) o kilala rin sa tawag na kayumangging ngusong kabayo o hanip sa palay ay isang uri ng peste na matatagpuan sa katawan ng palay na nag-uumpisa sa panahon ng pagsusuwi. Ang mataas na populasyon ng mga ito ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng itim na amag na makikita sa katawan – continue reading

pasasalamat ng KATARUNGAN sa Corn Program

TINGNAN: Ipinarating ng mga magmamais mula sa Kilusan para sa Repormang Agrarya at Katarungang Panlipunan

  TINGNAN: Ipinarating ng mga magmamais mula sa Kilusan para sa Repormang Agrarya at Katarungang Panlipunan (KATARUNGAN) ng San Narciso, Quezon ang kanilang pasasalamat sa patuloy na paghahatid ng tulong ng Corn Program ng Kagawaran ng Pagsasaka sa CALABARZON. Napagkalooban ng Kagawaran ang mga magmamais ng KATARUNGAN ng 20 bags ng hybrid flint corn seeds – continue reading

harmonize agri interventions

DA 4A, DA attached agencies harmonize agri interventions in 1st District of Quezon farmers, fisherfolk

  In response to Agriculture Secretary William D. Dar’s OneDA Holistic Approach towards a modern and industrialized agriculture sector, the Department of Agriculture (DA) Region IV-CALABARZON, in coordination with the 1st District of Quezon Representative and Chairman of the House Committee on Food and Agriculture Hon. Mark Wilfrido M. Enverga, met with farmers and fisherfolk – continue reading

RSBSA regional orientation and updating

IN PHOTOS: DA CALABARZON in coordination with DA Central Office – Field Operations Service (FOS)…

  IN PHOTOS: DA CALABARZON in coordination with DA Central Office – Field Operations Service (FOS), conducted an orientation on the updating of the Registry System for Basic Sectors in Agriculture (RSBSA) thru the Farmers’ and Fisherfolk’s Registry System (FFRS) on March 2, 2021. The orientation aims to intensify the roll-out of the RSBSA project – continue reading

FY 2022 budget

DA 4A lays out plans and budget proposal for FY 2022

  Department of Agriculture (DA) Region IV-CALABARZON laid out its Fiscal Year (FY) 2022 plans and budget proposal to the Civil Society Organizations (CSOs) and the Agricultural and Fishery Councils (AFCs) in CALABARZON on March 1, 2021, held at Lipa Agricultural Research and Experiment Station Conference Hall in Lipa City, Batangas. With Agriculture Secretary William – continue reading