Patuloy ang pakikikipag-ugnayan ng Kagawaran ng Pagsasaka Rehiyon IV-CALABARZON sa mga lokal na pamahalaan at stakeholders sa rehiyon upang paigtingin ang ating pagbabantay kontra sa Avian Influenza o ‘Bird Flu.’

Para sa anumang hindi pangkaraniwang pagkamatay o pagkakasakit ng anumang uri ng ibon, agarang ipagbigay alam sa pinakamalapit na tanggapan ng DA sa inyong lugar.